Nieuw

Recent verscheen de derde cd met koraalbewerkingen van Gerrit 't Hart. Op de cd is het Schnitger-orgel in de Georgskirche te Weener te beluisteren.
De opgenomen composities doen zich voor in de vormen van een vierstemmig koraalvoorspel, een preludium en fuga, een partita, een koraalfantasie en een passacaglia.
De prijs van de cd is € 13,50.
De eerder verschenen cd's, eveneens met koraalbewerkingen van Gerrit 't Hart, worden tezamen met de jongste cd aangeboden voor € 23,50 (zie ook onder het kopje cd's).

Enige tijd geleden verscheen Psalmbewerkingen voor orgel deel 25. Hierin staan bewerkingen van de psalmen 1, 107 en 138.

Eerder verscheen een voltooiing van Contrapunctus 14 uit Die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach.

In voorbereiding is Psalmbewerkingen voor orgel deel 26.

Ongeveer eenmaal per jaar verschijnt er een nieuw deeltje in de serie Psalmbewerkingen voor orgel. U kunt hierop een abonnement nemen. De bundels worden dan onmiddellijk na verschijning franco toegestuurd. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u dit aangeven (voor adres of telefoonnummer: zie contact pagina).